ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Camera

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Camera

การเลือกคัดรูปแบบของ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraให้เหมาะสมกับการทำงาน พึงจะคิดถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้วงจรของขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้กว้างขวางแจกออกเป็น 2 ลักษณะ เป็น CCIR ( PAL:ใช้ในประเทศไทย ) กับ EIA (NTSC) ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraรูปแบบ CCIR เป็นรูปแบบหลักเกณฑ์ยุโรป 625 เส้น 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ ส่วน EIA เป็นลักษณะกฏเกณฑ์อเมริกัน 525 เส้น 110 โวลต์ 60 เฮิรตช์ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่เหมาะสมกับที่จะนำมาใช้ในเมืองไทยจะจำเป็นต้องเป็นระบบ CCIRความจุของตัวรับภาพของ CCD Sensor format (ที่เรียกติดปากกันว่า สัดส่วนชิป ) ถ้ายิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งดี

รัศมี ( Illumination ) คุณลักษณะของเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับรับภาพ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraนั้น ไม่ใช่มีผลโดยเจาะจงต่อความว่องไวที่มีต่อแสงไฟอย่างเดียว แต่ยังส่งผลต่อสีของวัตถุเช่นกัน คุณภาพ ของทิวภาพที่ดีจะขึ้นอยู่กับความเข้มของรัศมีที่ตัวรับภาพ ในกรณีของ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Camera

โดยรวม ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraชนิด CCD อาจจะแบ่งตามคุณสมบัติของแสงได้ 3 ระดับ หมายถึง

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในกิจการทั่วไป จำเป็นต้องใช้แสงตั้งแต่ 5-2,000 Lux

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในกิจการความปลอดภัยสูงต้องการใช้แสงตั้งแต่ 0.1-5 Lux

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในการงานพิเศษโดยเฉพาะทางต้องการใช้ความสว่างตั้งแต่ 0.0001-0.1 Luxลักษณะซิงค์ ( Synchronization ) โดยทั่วไป ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraจะมีวงจรกำเนิดซิงค์ในตัวแบบของแต่ละอันแล้ว ซิงค์ของขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraแต่ละตัวจะไม่ตรงกัน ถ้าเรานำกล้องหลากหลาย ตัว มาใช้รวมเข้าด้วยกันผ่านทาง เครื่องลำดับภาพ (Sequence Switcher) และแสดงภาพบนจอมอนิเตอร์ จะสังเกตเห็นได้ว่าในขณะที่เครื่องมือลำดับภาพสับเปลี่ยนภาพจาก ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraตัวหนึ่งไปยังอีก ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraอันหนึ่งนั้น ภาพจะกระตุกในแนวดิ่งบนจอมอนิเตอร์ ซึ่งจะมีผลต่อการจดบันทึกข้อมูลภาพวิดีโอ เมื่อนำภาพวิดีโอนั้นมาเล่นสลับเป็นเหตุให้ภาพพังเป็นช่วง ๆ ตามจังหวะ การสลับภาพของเครื่องจัดเรียงภาพความคมชัดของภาพ ( Resolution ) ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่มีความชัดเจนมากจะให้ภาพที่กระจ่าง ซึ่งสรรพคุณนี้นับว่าเป็นพื้นฐานของการเลือกคัดชนิดของกล้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละผู้ผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเภทที่ต่างๆรูปแบบกันออกไป

If you cherished this post and you would like to acquire additional details about ขายกล้อง IP Camera kindly go to the internet site.